žemės ir miškų ūkio inovacija

žemės ir miškų ūkio inovacija
žemės ir miškų ūkio inovacija statusas Aprobuotas sritis kaimo plėtra apibrėžtis Nauja technologija, idėja, metodas naujiems žemės ir miškų ūkio procesams, technologijoms, techninėms priemonėms, žaliavoms ir produktams kurti arba esamiems tobulinti. atitikmenys: angl. innovation pranc. innovation, f šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 3D-447 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos srities „Žemės ir miškų ūkio veiklos bei žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 105-4318)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • žemės ir miškų ūkio produkto inovacija — statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Žemės ir miškų ūkio produktas ir (arba) paslauga, kuri turi naujų savybių ir naują paskirtį, kurios iš esmės skiriasi nuo anksčiau žemės ir miškų ūkio veiklos subjektų sukurtų, gamintų,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • žemės ir miškų ūkio organizacinė inovacija — statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Naujas ir (arba) patobulintas žemės ir miškų ūkio veiklos valdymo metodas ar sistema, kuriais siekiama didinti šios veiklos efektyvumą, diegti naujausias žinias, gerinti produkto ir (arba)… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • žemės ir miškų ūkio technologinio proceso inovacija — statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Naujas ir (arba) patobulintas žemės ir miškų ūkio gamybos ir (arba) paslaugų metodas, taikomas naudojant šiuolaikinę įrangą ir naujausius gamybos organizavimo metodus, siekiant gaminti… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • žemės ir miškų ūkio mokslo inovacija — statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Naujų mokslinių tyrimų rezultatai, diegiami žemės ir miškų ūkio srityje. ryšiai: platesnis terminas – žemės ir miškų ūkio inovacija šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • žemės ir miškų ūkio technologinio proceso modernizavimas — statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Esamų gamybos ir paslaugų procesų, įrangos ir mechanizmų keitimas šiuolaikiškais siekiant efektyviau plėtoti veiklą: didinti darbo našumą, gerinti produktų ir paslaugų kokybę, mažinti… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • innovation — žemės ir miškų ūkio inovacija statusas Aprobuotas sritis kaimo plėtra apibrėžtis Nauja technologija, idėja, metodas naujiems žemės ir miškų ūkio procesams, technologijoms, techninėms priemonėms, žaliavoms ir produktams kurti arba esamiems… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”